Nasi klienci w sprawach związanych z zaniedbaniami lekarskimi | MEDIATOR
Poniżej prezentujemy problemy jakie były skutkiem błędów medycznych lub zaniedbania placówki medycznej. Są wśród nich takie, które się jeszcze nie zakończyły przyznaniem odszkodowania. Z uwagi na postępowania sądowe czas trwania dochodzenia roszczeń jest często długi. Ma to zwykle związek ze stopniem trudności w wykazaniu odpowiedzialności.

Opisane problemy z uwagi na ograniczenia nie zawierają szczegółów. Mają charakter poglądowy i stanowią jedynie przykłady skutków za błędy medyczne.
Zgłoś szkodę                               Zgłoś szkodę
Wypadki w pracy, odszkodowania, pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania | www.wypadki.org
Błąd medyczny polegającego na nieprawidłowym przeprowadzeniu zabiegu angioplastyki LKD, w konsekwencji doszło do amputacji podudzia, zdarzenie w trakcie pobytu poszkodowanej w szpitalu w (.).
Błąd medyczny (operacyjny) polegający na pozostawieniu w ciele pacjentki po porodzie tamponów, które były przyczyną problemów zdrowotnych i infekcji, po porodzie, na Oddziale Ginekologii i Położnictwa.
Błąd medyczny: zarażenie pana (.) żółtaczką w trakcie pobytu poszkodowanego w placówce medycznej na Oddziale Neurologicznym. Poszkodowany został zarażona wirusem HCV, co spowodowało długotrwały rozstrój zdrowia.
Błąd medyczny : krzywda powstała wskutek zakażenia wirusem HBV - zdarzenie w trakcie hospitalizacji na Oddziale Chirurgii. W konsekwencji nieodwracalne i najpoważniejsze skutki szkody - zapalenie wątroby typu "B".
Błąd medyczny polegającego na zarażeniu pani (.) gronkowcem złocistym. Zdarzenie w trakcie pobytu poszkodowanej na Oddziale Chirurgii w okresie od 08.08.2008 do 19.08.2008r. Skutek: długotrwały nie zakończony okres leczenia, jak również niepewne rokowania co do pomyślności wyleczenia.
Błąd medyczny polegającego na niewłaściwym opatrzeniu ran złamanej ręki, w wyniku czego doszło do wytworzenia się zgorzeli gazowej, co w konsekwencji doprowadziło do amputacji przedramienia - w trakcie pobytu w placówce medycznej na Oddziale Chirurgii.
Błąd medyczny polegający na niewłaściwym zespoleniu stawu biodrowego lewego po upadku w dniu 01.08.2008 roku w trakcie leczenia na Oddziale Urazowo - Ortopedycznym. Doszło do powikłań pooperacyjnych powodujących znaczny rozstrój zdrowia i leczenie w innych placówkach medycznych przez okres około dwóch lat.
Błąd medyczny (operacyjny) polegający na pozostawieniu w jamie brzusznej chusty chirurgicznej, po wykonanym zabiegu cięcia cesarskiego na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. W wyniku tego usunięto pacjentce cześć narządów rodnych. Narażono poszkodowaną na dodatkowy ból, cierpienie i wydłużenie procesu leczenia.
Zaniedbanie podczas pobytu pana (.) w szpitalu na Oddziale Chirurgicznym skutkujące upadkiem i złamaniem lewej nogi. Przyczyną było zaniedbanie pracowników służb utrzymania czystości, którzy nie zabezpieczyli śliskiej po sprzątaniu na mokro podłogi. Szczególny stan zdrowia pacjentów wymagał odpowiedniego (dodatkowego) zabezpieczenia niebezpiecznej podłogi.
Szkoda w wyniku błędu medycznego u stomatologa. Podczas zabiegu leczenia zębów w Gabinecie Stomatologicznym, zaistniałego w miesiącach grudzień 2004r. i styczeń 2005r. doszło do zatkania materiałem dentystycznym prawej zatoki szczękowej. Zdarzenie to spowodowało okresowe przytykanie przewodu nosowego oraz wywoływało silny ból szczęki i leczonego zęba. Poszkodowany doznał obrażeń skutkujących długotrwałym rozstrojem zdrowia.Content
Youtube

Jesteśmy wiarygodni
Mediator
to zespół doświadczonych specjalistów oraz pewność uczciwej współpracy.
Dowiedz się więcej