BŁĘDY MEDYCZNE, ZANIEDBANIE, POWIKŁANIA I KOMPLIKACJE, BŁĘDNA DIAGNOZA | MEDIATOR
Za błędy w sztuce medycznej, zaniedbanie, zaniechanie lub błędną diagnozę placówki medycznej można wystąpić o odszkodowanie. Należy wskazać gdzie i kiedy do zdarzenia doszło oraz sprecyzować skutki tego zdarzenia. Istotnym elementem roszczenia jest udokumentowanie kosztów i strat poniesionych oraz przyszłych. Zadośćuczynienie za ból i cierpienia ma bezpośredni związek z uszczerbiem jakiego doznał pacjent w oparciu o kompletną dokumentację medyczną i inną. Podstawy do roszczeń odszkodowawczych są również, gdy pogorszenie stanu zdrowia jest na skutek powikłań i komplikacji np pooperacyjnych. Nie każdy jednak przypadek daje podstawy do roszczeń odszkodowawczych. Każdy przypadek błędu medycznego lub wynik powikłań jest jednostkowy i wymaga indywidulanego podejścia. Aby móc ocenić realne szanse na odszkodowanie niezbędny jest wgląd do dokumentacji medycznej. Ponieważ postępowania polubowne nie dają w większości przypadków oczekiwanego rezultatu poszkodowany-pacjent musi być przygotowany na trwające nawet kilka lat dochodzenie roszczeń przed sądem cywilnym. Działnia nasze są ukierunkowane na uzyskanie odszkodowania. Nie prowadzimy spraw przeciwko pracownikom służby zdrowia, ani też innych karnych zmierzająch do ukarania sprawcy zdarzenia.
Zgłoś szkodę                               Zgłoś szkodę
Wypadki w pracy, odszkodowania, pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania | www.wypadki.org
WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY W SZTUCE MEDYCZNEJ:
 • fakt błędu medycznego należy dobrze udokumentować. Osoby poszkodowane powinny same zadbać o pozyskanie szczegółowej dokumentacji medycznej, a co najważniejsze aby historia choroby towarzysząca błędowi medycznemu była kompletna.
 • zakłady opieki zdrowotnej posiadają stosowną polisę co wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów o obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej.
 • świadomość należnych praw pacjentów nadal jest na niskim poziomie.
 • działania na własną rękę bez wsparcia profesjonalnej instytucji nie przyniosą oczekiwanego rezultatu.
 • warto sprawę odszkodowawczą zlecić od początku profesjonaliście. Próbowanie we własnym zakresie dochodzenia swoich praw może w znacznym stopniu utrudnić lub wręcz uniemożliwić działania odszkodowawcze.
 • poszkodowany nie posiadający wiedzy nie jest wstanie przed sądem doprowadzić do korzystnego rozstrzygnięcia.
Nasze usługi związane z błędami medycznymi
Zajmujemy się pomocą w uzyskaniu należnego odszkodowania za błędy w leczeniu popełnione przez placówki medyczne. W ramach umowy i w oparciu o udzielone pełnomocnictwo pomagamy w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji, która stanowi uzasadnienie roszczenia odszkodowawczego.
Nasza obsługa prawna zapewnia:
 • informację na temat możliwości uzyskania odszkodowania,
 • spotkanie z osobą poszkodowaną w biurze firmy lub w innym, wspólnie umówionym miejscu,
 • wspólne z poszkodowanym gromadzenie niezbędnej dokumentacji,
 • stały kontakt klientów z naszą Kancelarią Odszkodowawcząpoprzez bezpłatną infolinię 800 43 04 04 lub 505 341 555.
 • organizowanie konsultacji medycznych w współpracujących placówkach służby zdrowia,
 • pełną i nieodpłatną obsługę w przypadku reprezentowania klienta przed Sądami,
 • świadczenie usług na rzecz poszkodowanych bez opłat wstępnych.
Czynności te nie są proste. Bez pomocy prawnej Państwa problem nie zostanie rozwiązany.Content
Youtube

Jesteśmy wiarygodni
Mediator
to zespół doświadczonych specjalistów oraz pewność uczciwej współpracy.
Dowiedz się więcej